Sjelesorg og veiledning logo

Bibelgrupper

Stikk i strid med hva mange tror, trenger bibelgruppa en leder.

Bibelgruppa skulle nemlig helst være et sted der en ikke bare møtes for å prate sammen om løst og fast, men en samling der en trenger dypere inn i Bibelen, tilegner seg mer kunnskap, lærer å be både for seg selv og andre, og får hjelp til å leve som kristen i hverdagen. Ingenting av dette kommer helt av seg selv.

Her kan du laste ned en kortfattet oversikt over hva som er viktig for at bibelgruppa skal fungere. Eller dersom du vil ha en mer omfattende veiledning, kan du laste ned en slik også.

en liten artikkel om smågruppefellesskap er også "Vennskap og brorskap"

Dersom du er på jakt etter et bibelgruppeopplegg som gir en aller første innføring i kristentroen, kan du laste ned heftet ”Troens land”. Dersom du tenker å mangfoldiggjøre det, er det fint om du avtaler med forfatteren først. Når dere er ferdige med ”Troens land” kan dere fortsette med ”Troens folk”.

Heftet ”Troens konsekvenser” er lager mer for unge ledere som har tilegnet seg en del grunnkunnskaper.

Heftet "Fader vår" gir en kort innføring i denne bønnen. Heftet inneholder opplegg for 7. gruppesamlinger.

Dersom du er på jakt etter opplegg som gir en innføring i bibelske skrifter, kan du få noen slike opplegg til nedlasting også. Her kan du finne opplegg om ”Paulus brev til filipperne”, ”Jakobs brev”, og ”1. Johannes brev”.

Økonomisk tilskudd

Du/dere kan søke Kristelig studieforbund (K-stud) om tilskudd til kurs, bibelgrupper/cellegrupper etc. . K-studs visjon er å skape gode læringsarenaer for troen og livet. Det gjør de ved å fordele statsstøtte til ulike studieaktiviteter. Grunnlaget for å gi støtte er at det foreligger en godkjente studieplan, som da kan lages av gruppearrangøren, forlag, organisasjonen osv. Trykk her for mer informasjon.

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon